Naudojimosi sąlygos advokatams

Potencialus klientas – asmuo, kreipęsis į legico platformoje užsiregistravusius Advokatūros narius naudodamas legico.eu užklausos formą.

Advokatūros nariai, norintys teikti pasiūlymus dėl teisinių paslaigų ir teisines paslaugas pasikreipusiems asmenims, turi laikytis toliau nurodytų taisyklių ir teisės aktų ir bendrųjų reikalavimų:

  1. Advokatūros įstatymo: sudaryti su Potencialiu klientu teisinių paslaugų, atstovavimo ir kitas sutartis ir įgaliojimus paslaugoms teikti, taip pat elgtis pagal Advokatūros etikos ir kitus profesinius reikalavimus;
  2. Vietinių asmens duomenų teisinės apsaugos teisės aktų, Bendrojo asmens duomenų reglamento (BDAR): naudoti asmens duomenis, pateiktus užklausoje, tik atsakymui per legico platfrormą pateikti ir teisinėms paslaugoms teikti;
  3. Kitų teisės aktų, reguliujančių teisinių paslaugų teikimą.
  4. Nenaudoti Potencialaus kliento duomenų tiesioginės rinkodaros tikslams, išskyrus pasiūlymui per legico platformą pateikti ir tolesnei su pateikta užklausa susijusiai komunikacijai. Nustačius tiesioginės rinkodaros siuntimo atvejį, advokatūros nario narystė legico platformoje gali būti panaikinama, o pinigai, sumokėti už narystę, negrąžinami.
  5. Bet kokią su Potencialaus kliento užklausa susijusią nebeaktualią informaciją ištrinti iš informacinių sistemų ne vėliau nei reikalauja asmens duomenis saugantys teisės aktai ir BDAR.

Kilus klausimams kreiptis [email protected]